Home
Over ons
Historie
Nieuws
Contact
Nieuwsbrieven
Jaarverslagen
ANBI
Toekomst voor Vluchtelingen in Nood
ANBI
  • De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood.
  • Het RSIN of het fiscaal nummer is: 810287778
  • De contactgegevens: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, tel. 0316-225687, e-mailadres: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl, website: www.vluchtelingeninnood.nl.
  • Het bestuur is als volgt samengesteld: Wim van den Eerenbeemt (voorzitter), Theo Reuling ofs (secretaris/penningmeester), Theo van Haaren (lid)
  • Het beleidsplan is kortweg het ondersteunen van vluchtelingen, waarbij helder moet zijn dat de ondersteuning toekomst biedt.
  • Het beloningsbeleid is dat de stichting uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. De enige betalingen die aan deze vrijwilligers gedaan kunnen worden zijn ter vergoeding van gemaakte kosten in opdracht van de stichting.
  • De doelstelling is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van de humanitaire ondersteuning van vluchtelingen in nood en het verlenen van financiële steun aan die vluchtelingen.
  • De financiële verantwoording is als volgt (bedragen in €):


2012
2013
2014
2015
2016   2017
Inkomsten
Donaties en giften
2.795,95
3.800,00
1.830,00
5.813,02
5.225,00
  5.323,25

Financiële baten
66,05
66,05
46,65
29,10
10,95
  1,32

Totaal
2.862,00
3.866,05
1.866,65
5.842,12
5.235,95
  5.324,57 
Uitgaven
Ondersteuning vluchtelingen
1.647,98
1.885,00
3.513,11
6.557,11
5.000,00
  5.950,00

Kosten stichting (KvK, PR, adm)
226,43
130,55
52,45
52,45
95,65
  111,14

Bankkosten
28,25
107,01
120,91
114,78
128,95
  133,80

Totaal
1.902,66
2.122,56
3.686,47
6.724,34
5.224,60
  6.194,94

Netto exploitatieresultaat
959,34
1.743,49
-2.109,82
-882,22
11,35
  -870,37


     
                 
Balans
per 31 december
2012
2013
2014
2015
2016
  2017
Activa
Liquide middelen
5.355,29
6.623,81
7.297,20
8.410,04
8.439,54
  8.029,05

Uitstaande leningen
4.014,22
4.014,22
2.007,11
0,00
450,00
  0,00

Overlopende activa
66,05
70,45
46,65
29,10
10,95
  1,32

Totaal
9.435,56
10.708,48
9.350,96
8.439,14
8.900,49
  8.030,37 
Passiva
Eigen vermogen
9.424,99
10.708,48
9.321,36
8.428,79
8.889,84
  8.019,47

Overlopende passiva
- 10,57
0,00
29,60
10,35
10,65
  10,90

Totaal
9.435,56
10.708,48
9.350,96
8.439,14
8.900,49
   8.030,37
HomeOver onsHistorieNieuwsContactNieuwsbrievenJaarverslagenANBI