Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood

 

ANBI

  • De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood.
  • Het RSIN of het fiscaal nummer is: 810287778
  • De contactgegevens: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, tel. 0316-225687, e-mailadres: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl, website: www.vluchtelingeninnood.nl.
  • Het bestuur is als volgt samengesteld: vacature (voorzitter), Theo Reuling ofs (secretaris/penningmeester), Theo van Haaren (lid)
  • Het beleidsplan is kortweg het ondersteunen van vluchtelingen, waarbij helder moet zijn dat de ondersteuning toekomst biedt.
  • Het beloningsbeleid is dat de stichting uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. De enige betalingen die aan deze vrijwilligers gedaan kunnen worden zijn ter vergoeding van gemaakte kosten in opdracht van de stichting.
  • De doelstelling is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van de humanitaire ondersteuning van vluchtelingen in nood en het verlenen van financiële steun aan die vluchtelingen.
  • De financiële verantwoording is als volgt (bedragen in €):

20122013201420152016201720182019
InkomstenDonaties en giften
2.795,95
3.800,001.830,005.813,025.225,005.323,252.645,00
950,55

Financiële baten
66,0566,0546,6529,1010,951,320,62
0,55

Totaal

2.862,00
3.866,051.866,655.842,125.235,955.324,572.645,62
950,55UitgavenOndersteuning vluchtelingen
1.647,98
1.885,00
3.513,11
6.557,11
5.000,00
5.950,00
3.500,00
3.054,00

Kosten stichting (KvK, PR, adm)
226,43130,5552,4552,4595,65111,14116,70
69,91

Bankkosten
28,25107,01120,91114,78128,95133,80119,38
119,38

Totaal

1.902,662.122,56

3.686,47

6.724,34

5.224,60

6.194,94

3.736,08
3.243,29

Netto exploitatieresultaat
959,341.743,49-2.109,82
-882,22
11,35
-870,37
-1.090,46
-2.292,74Balans
per 31 december

20122013201420152016201720182019
ActivaLiquide middelen
5.355,29
6.623,817.297,208.410,048.439,548.029,056.938,344.645,67

Uitstaande leningen
4.014,224.014,222.007,110,00450,000,000,000,00

Overlopende activa
66,0570,4546,6529,1010,951,320,620,55


Totaal
9.435,56
10.708,489.350,968.439,148.900,498.030,376.938,964.646,22PassivaEigen vermogen
9.424,99
10.708,48
9.321,36
8.428,79
8.889,84
8.019,47
6.929,014.636,27

Overlopende passiva
-10,570,0029,6010,3510,6510,909,959,95


Totaal9.435,56
10.08,48
9.350,96
8.439,14
8.900,49
8.030,37
6.938,964.646,22