Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood

 

ANBI

 • De naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood.
 • Het RSIN of het fiscaal nummer is: 810287778
 • De contactgegevens: Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, tel. 0316-225687, e-mailadres: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl, website: www.vluchtelingeninnood.nl.
 • Het bestuur is als volgt samengesteld: vacature (voorzitter), Theo Reuling ofs (secretaris/penningmeester), Theo van Haaren (lid)
 • Het beleid is het ondersteunen van vluchtelingen, waarbij helder moet zijn dat de ondersteuning toekomst moet bieden aan de vluchtelingen. Aanvragen voor ondersteuning kunnen bij het bestuur gedaan worden. Deze aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en al dan niet gehonoreerd.
 • De benodigde inkomsten worden verkregen door donaties en giften aan de stichting. Hiervoor wordt geregeld via pr, nieuwsbrief en andere mogelijkheden aandacht gevraagd.
 • Het beloningsbeleid is dat de stichting uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur wordt gevormd door onbetaalde vrijwilligers. De enige betalingen die aan deze vrijwilligers gedaan kunnen worden zijn ter vergoeding van gemaakte kosten in opdracht van de stichting.
 • De doelstelling is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van de humanitaire ondersteuning van vluchtelingen in nood en het verlenen van financiële steun aan die vluchtelingen.
 • Het vermogen is aanwezig als een geldsom op een spaarrekening.
 • Een verslag van de activiteiten is weergegeven op de webpagina Jaarverslagen.
 • De financiële verantwoording is als volgt (bedragen in €):

2012201320142015201620172018201920202021
InkomstenDonaties en giften
2.795,95
3.800,001.830,005.813,025.225,005.323,252.645,00
950,55
2.536,48
994,00

Financiële baten
66,0566,0546,6529,1010,951,320,62
0,55
0,390,32

Totaal

2.862,00
3.866,051.866,655.842,125.235,955.324,572.645,62
950,55
2.536,87994,32

UitgavenOndersteuning vluchtelingen
1.647,98
1.885,00
3.513,11
6.557,11
5.000,00
5.950,00
3.500,00
3.054,00
1.950,001.850,00

Kosten stichting (KvK, PR, adm)
226,43130,5552,4552,4595,65111,14116,70
69,91
109,85109,85

Bankkosten
28,25107,01120,91114,78128,95133,80119,38
119,38
119,35119,40

Totaal

1.902,662.122,56

3.686,47

6.724,34

5.224,60

6.194,94

3.736,08
3.243,29
2.179,202.079,25

Netto exploitatieresultaat
959,341.743,49-2.109,82
-882,22
11,35
-870,37
-1.090,46
-2.292,74
357,67-1.084,93


Toelichting op inkomsten en uitgaven:

2020 ontvangsten: € 2.230 ontvangen aan donaties en giften; € 306 via Rabobank Club Support Actie. Uitgaven: zie overzicht.
2021 ontvangsten: € 994 ontvangen aan donaties en giften. Uitgaven zie bovenstaand overzicht.


Balans
per 31 december
2012201320142015201620172018201920202021
ActivaLiquide middelen
5.355,29
6.623,817.297,208.410,048.439,548.029,056.938,344.645,675.003,453.918,64

Uitstaande leningen4.014,224.014,222.007,110,00450,000,000,000,000,000,00

Overlopende activa66,0570,4546,6529,1010,951,320,620,550,390,32

Totaal
9.435,56
10.708,489.350,968.439,148.900,498.030,376.938,964.646,225.003,843.918,96
PassivaEigen vermogen
9.424,99
10.708,48
9.321,36
8.428,79
8.889,84
8.019,47
6.929,014.636,274.993,943.909,01

Overlopende passiva-10,570,0029,6010,3510,6510,909,959,959,909,95

Totaal9.435,56
10.08,48
9.350,96
8.439,14
8.900,49
8.030,37
6.938,964.646,225.003,843.918,96


 

Toelichting op de balans:

2020: De liquide middelen bestaan uit de gesommeerde saldi van een tweetal bankrekeningen.
2021: De liquide middelen bestaan uit de gesommeerde saldi van een tweetal bankrekeningen.