Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood

 

Contact

Postadres : Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam

E-mail: vluchtelingeninnood@kpnmail.nl

Rekeningnummer: NL86 RABO 0314 8948 45 t.n.v. Vluchtelingen in Nood, Zevenaar


Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood is onder nummer 09123151 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Midden Gelderland. De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.